کیمیاگری

در این صفحه شما میتوانید در مورد  آزمایش و آزمایشگاه  اطلاعات مفيدي بدست بیاورید  فایلها بصورت [PDF] برای دانلود گذاشته شده.

 

 دﺳﺘﻮر ﮐﺎر آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﯿﻤﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ

دانلود


ﮔزارش ﮐﺎر
 آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺷﯾﻣﯽ ﻋﻣوﻣﯽ 1

دانلود

********************************************

ﮔزارش ﮐﺎر آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺷﯾﻣﯽ ﻋﻣوﻣﯽ 2

جداسازی و شناسایی کاتیون های دسته ی IIA و IIB - گروه مس و آرسنیک

دانلود

 ---------------------------------------------------------------------- 

جداسازی و شناسایی کاتیون های دسته ی IIIB - گروه روی

دانلود

 ---------------------------------------------------------------------- 

جداسازی وشناسایی کاتیون های دسته ی IV - گروه کلسیم

دانلود

 ********************************************

چند گزارشکار با فرمت pdf

 دانلود

 

  ********************************************

گزارش کار آزمایشگاه «انتقال حرارت»

دانلود

 

  ********************************************

گزارش کار عملیات حرارتی

محیط سرد کننده

 

آستنیته کردن 

 

آنیل کردن 

 

سختی پذیری

بازگشت (تمپرینگ)


چدن مالیبل

 


    

********************************************

گزارش کار آزمایشگاه عملیات حرارتی


گزارش کار آزمایشگاه عملیات حرارتی شامل سرفصل های :
آنیل کردن
نرماله کردن
سختی پذیری
کوئنچ کردن
تمپر کردن
کروی کردن
نقش کربن در عملیات حرارتی فولادها
برای دانلود فایل pdf بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
.
.
.
Download

 

 

  ********************************************

گزارش کار عملیات حرارتی

 

 

 ********************************************

گزارش کار آزمایشگاه کنترل فرآیندها

دانلود بخش اول

 / 0 نظر / 13 بازدید