دانلود نرم افزار شیمی

 توجه:

           دوستان عزیز نرم افزارهایی که از در License آنها از پیشوند یا پسوند Free استفاده نشده احتمالا زمانی هستند یا برای استفاده احتیاج یه کد دارند که پیدا کردن کد فعلا یه عهده خودتونه که البته سعی میشه کرک های نرم افزار زودتر گذاشته بشه.

 

×××××××××××××××××××××××××××××××××××  

 Virtual Chemistry Lab 2.0

Size: 10.66MB    License: Freeware

دانلود  فایل    

××××××××××××××××××××××××××××××××××× 

Organic Chemistry 2.2     

Size: 46KB    License: Shareware

دنلود فایل

××××××××××××××××××××××××××××××××××× 

EniG Chemistry Assistant 2.4

Size: 968KB    License: Freeware

دانلود فایل   

××××××××××××××××××××××××××××××××××× 

Physical Chemistry 4e

Size: 20.09MB    License: Demo

دانلود فایل

 ××××××××××××××××××××××××××××××××××× 

Chemistry Assistant Lite 1.0

Size: 1.05MB    License: Freeware

دانلود فایل

×××××××××××××××××××××××××××××××××××  

Chemistry Tools 2.1.3.3 

Size: 395KB    License: GPL

دانلود فایل

 ××××××××××××××××××××××××××××××××××× 

ElectrochemistrySoftware.com 5.8.28 

Size: 1.59MB    License: Shareware

دانلود فایل

 ××××××××××××××××××××××××××××××××××× 

Chemistry 101 1.00 

Size: 1.23MB    License: Freeware

دانلود فایل

 ××××××××××××××××××××××××××××××××××× 

Chemistry Add-in for Word 1.0.0.0 Beta 2 

Size: 8.79MB    License: Freeware

دانلود فایل

××××××××××××××××××××××××××××××××××× 

 A-level Chemistry 2010

Size: N/A    License: Shareware 

دانلود فایل

 ××××××××××××××××××××××××××××××××××× 

Chemistry Calculator 

Size: N/A    License: Freeware

دانلود فایل

 ××××××××××××××××××××××××××××××××××× 

SoftChemistry 4.20 

Size: 6.02MB    License: Commercia

دانلود فایل

 ××××××××××××××××××××××××××××××××××× 

CChemistry 

Size: 66KB    License: Freeware

دانلود فایل

×××××××××××××××××××××××××××××××××××  

 SimChemistry 2.2

Size: 898KB    License: Shareware 

دانلود فایل

×××××××××××××××××××××××××××××××××××  

Chemistry Development Kit 6 

Size: 200KB    License: GPL    Price: Free 

دانلود فایل

×××××××××××××××××××××××××××××××××××  

Microsoft Math 4.0 

Size: 18.89MB    License: Shareware

دانلود فایل

×××××××××××××××××××××××××××××××××××  

ChemLab 2.5.1 

Size: 3.18MB    License: Shareware

دانلود فایل

 ××××××××××××××××××××××××××××××××××× 

Alchemist 1.0 

Size: 870KB    License: Freeware 

دانلود فایل

××××××××××××××××××××××××××××××××××× 

CHEMIX School 3.51 

Size: 1.42MB    License: Shareware

دانلود فایل

 ××××××××××××××××××××××××××××××××××

Atoms, Symbols and Equations 4.0 

Size: 695KB    License: Shareware  

دانلود فایل

/ 0 نظر / 31 بازدید